Aktivt, roligt & socialt

Allmäna regler och villkor

För att vara medlem på Speedd8.se måste du ha fyllt 18 år. Speedd8.se förbehåller sig rätten att neka någon att bli medlem eller upphäva ett befintligt medlemskap. I och med att du registrerar dig på hemsidan bekräftar du att du godtar våra villkor och att du uppfyller de krav som vi ställer på våra medlemmar.

Du ansvarar själv för att du inte bryter mot våra villkor eller svensk lag. Om du bryter mot Speedd8.se:s villkor eller svensk lag kan dina uppgifter bli raderade eller hela ditt konto bli avstängt utan föregående varning. Speedd8.se kan även notifiera berörd Internetleverantör och/eller polismyndighet om vi anser att överträdelsen är tillräckligt grov.

Som medlem friskriver du även Speedd8.se från juridiskt eller ekonomiskt ansvar för eventuella skador eller lidande som uppkommit med anledning av ditt nyttjande av tjänsten.

Om dina lämnade uppgifter är att betrakta som personuppgifter följer Speedd8.se Personuppgiftslagen (PuL), SFS 1998:204. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom att registrera dig på Speedd8.se bekräftar du detta samtycke.

Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för medlemskap eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av Speedd8.se i egenskap av personuppgiftsansvarig, info@speedd8.se.

Om du önskar begära utträde kan du göra detta genom att höra av dig till info@speedd8.se, så avregistrerar dig och raderar alla uppgifter kopplat till din profil. Dina kontaktuppgifter visas aldrig för någon annan medlem förrän du godkänt det under eventet och lämnas aldrig ut till någon utomstående. Vi kan dock använda den för att styra vilken information från våra samarbetspartners som visas för varje medlem genom våra nyhetsbrevutskick och webbplatsen, liksom för att förse dem med generell statistik – självklart utan koppling till dig som medlem – kring resultatet av deras annonskampanjer.

Som medlem på Speedd8.se tillåter du att vi skickar information om Speedd8.se och våra samarbetspartners till den e-postadress du har registrerat på ditt användarkonto.

Speedd8.se får ändra medlemsvillkoren och de allmänna villkoren när det är påkallat. Vid omfattande ändringar kommer dock alla medlemmar att meddelas via webbplatsen och mail. Genom att fortsätta att använda tjänsten anses medlemmen ha accepterat de förändrade villkoren.